Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

O škole

Vloženo: 20.8.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 6862x

Z historie školy

  • v Bystřanech byla pouze německá škola, která zde byla zřízena asi v roce 1773 a vždy se učilo v budově č.p. 13

  • česká škola byla pro děti Bystřan a Prosetic v Proseticích

  • řídícím učitelem české školy byl od roku 1928 Antonín Baláš a působil zde až do roku 1938

  • hned po osvobození usiluje české obyvatelstvo o obnovení výuky v českých školách. Poněvadž byla politická obec Bystřany velmi rozsáhlá, byla rozdělena na samostatnou školní obec Bystřany a školní obec Prosetice. Obě školy byly umístěny v budovách bývalých německých škol.

  • 1. září 1945 bylo do obecné školy v Bystřanech zapsáno 61 dětí, ale s přílivem obyvatelstva jejich počet rychle vzrůstal

  • přestože během let byly v budově školy v Máchových sadech provedeny mnohé úpravy, je to budova velmi stará a už v roce 1948 se konalo jednání pro schválení pozemku pro stavbu nové školy. Byl vybrán pozemek ve Světicích.

  • zatím je stále vyučováno ve staré budově v Máchových sadech pouze obecná škola - a teprve v roce 1952 je přebudována restaurace Praha na střední školu. Tímto rokem končí dojíždění bystřanských dětí do střední školy do Teplic.

  • již v roce 1953 jednají občané Bystřan na KNV v Ústí nad Labem o projektování stavby nové školy. Od tohoto roku jedná obec nepřetržitě o výstavbě školy, ale požadavek je stále odkládán a teprve na podzim roku 1957 byla stavba školy zahájena.

  • 1. září 1959 byla nová škola slavnostně otevřena. Nepodařilo se ale dokončit všechno včas. Budova školní jídelny, tělocvična a školní dílny se teprve dostavují a otevírají se později. Další informace a fotografie z historie školy zde (trpělivost, déle se načítá...)

Údaje byly převzaty z kroniky obce Bystřany.

 

….současnost školy

· V posledních letech prošla škola celou řadou úprav a rekonstrukcí. Zrekonstruovala se budova školních dílen. Byla nově zařízena žákovská kuchyňka. Pro efektivnější výuku informatiky je pravidelně doplňována a modernizována technika v učebně výpočetní techniky. V některých třídách jsou při výuce využívány interaktivní tabule.

· Za pomoci získaných dotací ministerstev byla rekonstruována školní sportoviště. Vznikl zde sportovní a rekreační prostor, který slouží žákům i občanům Bystřan.

· Za pomoci dotací získaných zřizovatelem školy byl zrekonstruován objekt školních dílen. Prostory škola využívání při výuce pracovních činností a výtvarné a pracovní výchovy.

· V rámci nových vzdělávacích projektů se školní vzdělávací program soustřeďuje na enviromentální výchovu. Žáci školy se zúčastňují různých aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Pomáhá k tomu i velký areál kolem školy.

· Díky dostatku venkovních i vnitřních prostor se pro výuku školy staly tradicí celoškolní projektové dny. Tématem všech těchto projektů se staly aktuální problémy - nejčastěji s problematikou životního prostředí. Tradiční jsou také oslavy Dne dětí, kde se starší spolužáci věnují mladším žáčkům. V závěru každého školního roku se vždy koná celoškolní sportovní den.

· Výhodou školy je malý počet žáků ve třídách, takže se škola může věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Při jejich vzdělávání pomáhají pedagogům asistentky pedagoga. Škola má dlouhodobé dobré výsledky při vzdělávání žáků s tělesným postižením.

· Při vzdělávání se škola pravidelně věnuje i prevenci rizikového chování. Pořádá celoškolní projektové dny zaměřené na aktuální téma. Spolupracuje s organizacemi, které se prevenci rizikového chování zabývají.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.