Kotva
Aktuality
Zrušení sběru starého papíru
25.10.2019

Jsme nuceni dočasně pozastavit sběr starého papíru, neboť výkupní cena je nyní 0Kč a ještě bychom platili poplatek za odvoz. Pokud se situace na trhu změní, sběr opět zahájíme.

Přihlašování a placení obědů
26.8.2019

Platit obědy je možné od 26.8.2019 od 7:30 do 10:00.

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2019/2020
28.6.2019

sešity (Velikost: neznámá)

Změna cen obědů
27.6.2019

Z důvodu zdražování základních potravin (hlavně masa, brambor, zeleniny, ovoce a mléčných výrobků) jsme nuceni od 1.9.2019 zvýšit ceny obědů. Nové ceny naleznede v sekci Školní jídelna.

Desatero budoucího prvňáčka
4.3.2019

Co vše by Vaše dítě mělo zvládat při nástupu do 1. třídy, naleznete zde (Velikost: 84.29 kB).

E-mailová komunikace
24.1.2019

Vážení rodiče,  v rámci ochrany osobních údajů našich žáků i zaměstnanců školy byly zřízeny nové emailové adresy všech pedagogických zaměstnanců školy, školní družiny i školní jídelny. Adresy jsou uvedeny od září na webu školy a v žákovských knížkách. Využívejte ke komunikaci se školou těchto adres. Děkujeme za spolupráci. M. Daníčková, ředitelka školy

Pronájem tělocvičny - oznámení
7.12.2018

Od 1.1.2019 se vzhledem k zvýšení cen energií zvyšuje cena pronájmu tělocvičny na 160 Kč za hodinu.

Pro uzavření nové smlouvy či prodloužení staré kontaktujte účetní školy na e-mailové adrese ucetni@zsbystrany.cz, případně telefonicky na čísle 417536057, nejlépe ještě v tomto měsíci.

 
 
Mapa webu
A
A
A

O škole

Vloženo: 20.8.2015 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 1509x | Upravil: Korb

Z historie školy

 • v Bystřanech byla pouze německá škola, která zde byla zřízena asi v roce 1773 a vždy se učilo v budově č.p. 13

 • česká škola byla pro děti Bystřan a Prosetic v Proseticích

 • řídícím učitelem české školy byl od roku 1928 Antonín Baláš a působil zde až do roku 1938

 • hned po osvobození usiluje české obyvatelstvo o obnovení výuky v českých školách. Poněvadž byla politická obec Bystřany velmi rozsáhlá, byla rozdělena na samostatnou školní obec Bystřany a školní obec Prosetice. Obě školy byly umístěny v budovách bývalých německých škol.

 • 1. září 1945 bylo do obecné školy v Bystřanech zapsáno 61 dětí, ale s přílivem obyvatelstva jejich počet rychle vzrůstal

 • přestože během let byly v budově školy v Máchových sadech provedeny mnohé úpravy, je to budova velmi stará a už v roce 1948 se konalo jednání pro schválení pozemku pro stavbu nové školy. Byl vybrán pozemek ve Světicích.

 • zatím je stále vyučováno ve staré budově v Máchových sadech pouze obecná škola - a teprve v roce 1952 je přebudována restaurace Praha na střední školu. Tímto rokem končí dojíždění bystřanských dětí do střední školy do Teplic.

 • již v roce 1953 jednají občané Bystřan na KNV v Ústí nad Labem o projektování stavby nové školy. Od tohoto roku jedná obec nepřetržitě o výstavbě školy, ale požadavek je stále odkládán a teprve na podzim roku 1957 byla stavba školy zahájena.

 • 1. září 1959 byla nová škola slavnostně otevřena. Nepodařilo se ale dokončit všechno včas. Budova školní jídelny, tělocvična a školní dílny se teprve dostavují a otevírají se později. Další informace a fotografie z historie školy zde (trpělivost, déle se načítá...)

Údaje byly převzaty z kroniky obce Bystřany.

 

...současnost školy

 • V posledních letech prochází škola celou řadou úprav a rekonstrukcí. Zmodernizovaly se učebny, byly zařízeny novým hygienicky vhodným nábytkem. Pro efektivnější výuku byla zřízena učebna výpočetní techniky a multimediální učebna s interaktivní tabulí.

 • V rámci nových vzdělávacích projektů se školní vzdělávací program soustřeďuje na enviromentální výchovu. Žáci školy se zúčastňují různých aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Pomáhá k tomu i velký areál kolem školy.

 • Díky dostatku venkovních i vnitřních prostor se pro výuku školy staly tradicí celoškolní projektové dny. Tématem všech těchto projektů se staly aktuální problémy - nejčastěji s problematikou životního prostředí. Tradiční jsou také oslavy Dne dětí, kde se starší spolužáci věnují mladším žáčkům. V závěru každého školního roku se vždy koná celoškolní sportovní den.

 • Výhodou školy je malý počet žáků ve třídách, takže se škola může věnovat se specifickými potřebami. Ve škole se v současnosti vzdělávají dva žáci se sluchovým postižením, při jejich vzdělávání pomáhá asistentka pedagoga. Tito žáci nejsou prvními žáky se zdravotním postižením na škole, v této oblasti má škola dlouhodobé dobré výsledky.

 • Obecní úřad v  Bystřanech spolupracuje se školou na zpracování plánu k vylepšení školní budovy a hřiště. V nejbližší době škola plánuje za pomoci finančních prostředků z obce rekonstrukci sportovišť, které mohou děti i občané používat ve volném čase.